Välkommen till Kokalite

Kokalite förskola

Hos oss går lek och lärande hand i hand. Vuxen personal höjer sig gärna till barnets nivå vad gäller fantasi och utmaningar. 

Grindstugan

Att lära ska vara roligt! I barnets nyfikenhet ligger en naturlig lust att upptäcka, fundera, undersöka och bekräfta. Det tar vi fasta på.

Molly startade Kokalite

Molly Skarin: Jag välkomnar det nya. Men det gäller att få ihop det med det gamla. Man måste ju leva i den värld som man lever i.