När lärandet går lekande lätt…

När barnets intresse väl är väckt, finns ingen hejd på engagemang och nyfikenhet. Och då blir det lätt att lära.
Hos oss går lek och lärande hand i hand. Vuxen personal höjer sig gärna till barnets nivå vad gäller fantasi och utmaningar. Det hindrar inte det seriösa och pedagogiska, tvärtom. I det arbetet är vi noga med att ha ett helhetsperspektiv, som innebär se, lära, följa upp och utveckla.

Barnets utveckling och lärande dokumenteras hela tiden. Det är en trygghet för barnet, för föräldrarna och för oss som så gärna vill lära ut och samtidigt lära oss själva.

Naturen ger också tillfälle till lärande och utmaningar till fantasin. Minst en gång om dagen är vi ute i gräset, skogen eller snön.

Att vi har nära mellan våra olika avdelningar, gör det lätt att undvika tråkiga rutiner och göra samma varje dag. Avdelningarna samarbetar med varandra och variationerna på lek och lära blir näst intill oändliga. Då leker vi i stora eller små grupper och en engagerad pedagog garanterar lärandet. En del av utvecklingen sker i samarbete mellan förskola och skola. Det väcker alltid ett stort intresse och engagemang.