Kokalites anrika förskola har funnits i Rotebro sedan 1992 och fram till sommaren 2020 var även Grindstugan och Kokliteskolan en del av verksamheten. Från och med augusti 2020 lägger vi all fokus på förskolan på Allévägen, som kommer att ha plats för ca 100 barn fördelade på 5 avdelningar. Avdelningarna har ett tätt samarbete med tvärgrupper som varje vecka har åldersanpassade aktiviteter för att utmana och stimulera barnen på rätt nivå. Vår fina utemiljö utnyttjas flitigt varje dag och en stor del av det pedagogiska arbetet sker utomhus.

Många av våra pedagoger har jobbat länge på Kokalite och dessa kulturbärare skapar trygghet och kontinuitet samtidigt som vi nyfiket följer  ny forskning och nya pedagogiska rön. All dokumentation, kommunikation samt in och utcheckning av barn sker via TYRA appen. Vi har en egen kock som lagar all mat från grunden och vi försöker få in ett hälsotänk i allt vi gör.

Hos oss går lek och lärande hand i hand. Vuxen personal höjer sig gärna till barnets nivå vad gäller fantasi och utmaningar. Det hindrar inte det seriösa och pedagogiska, tvärtom. I det arbetet är vi noga med att ha ett helhetsperspektiv, som innebär se, lära, följa upp och utveckla.

Barnets utveckling och lärande dokumenteras hela tiden. Det är en trygghet för barnet, för föräldrarna och för oss som så gärna vill lära ut och samtidigt lära oss själva.

Naturen ger också tillfälle till lärande och utmaningar till fantasin. Minst en gång om dagen är vi ute i gräset, skogen eller snön.