Välkommen till Kokalite

Om Coronaviruset

Med anledning av Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har vi extra riktlinjer till vårdnadshavare. Läs mer här.

Om oss

Vi månar om att behålla den familjära ”Kokaliteandan” där alla blir sedda, känner glädje, trygghet och gemenskap.

Öppettider

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. För närvarande är öppettiderna 7.00–17.00.

”Vi arbetar aktivt för att få barn och pedagoger medvetna om vad som skapar god hälsa. Teman kring mat, rörelse, vila och välbefinnande är återkommande.”