Startsida

utan spaning ingen aning

     Allt för att ge våra barn och elever förutsättningar att utvecklas till trygga, glada, kloka, nyfikna och omtänksamma individer.

 

Det som kanske särskiljer oss från andra förskolor och skolor är den unika “Kokaliteandan”, som skapas just för att alla, stora som små, verkligen ges utrymme för att få vara “sig själva” För hos oss är alla lika värdefulla oavsett ålder, könstillhörighet, bakgrund eller etnicitet. 

En annan sak som skiljer Kokalites skola ifrån andra grundskolor är våra små grupper med max 15 till 20 elever i varje grupp från f-klass till årskurs 3, där Kokalites fritids med sin professionella och engagerade personal är ett lysande exempel på just “Kokaliteandan” och vår pedagogiska verksamhet. 

Lusten till lek och lära är en viktig del av den pedagogiska professionen, då lek och lärande går hand i hand. Alltid utifrån förskolan och skolans värdegrund läroplaner och regelverk.

Hos oss får våra barn och elever möjligheten att växa i en småskalig och familjär miljö och på så vis uppleva tryggheten i övergången mellan förskola till skola.  

Vår drivkraft är alltid att ge våra barn och elever förutsättningar för att utvecklas till trygga, glada, kloka, nyfikna och omtänksamma individer.