Kokalite Skola

Att lära ska vara roligt! I barnets nyfikenhet ligger en naturlig lust att upptäcka, fundera, undersöka och bekräfta. Det tar vi fasta på. I skolarbetet ska både elever och lärare våga använda fantasi, kreativitet, kunskap och sunt förnuft. Så utvecklas barnet att bli trygg i sig själv och så utvecklas skolan till en trygg plats.

De första åren i skolan läggs stor vikt vid svenska och matematik, men inte för att bara kunna läsa och räkna. Det är minst lika viktigt att förstå och att kunna använda sina kunskaper.

I matematiken får barnen arbeta omväxlande praktiskt och teoretiskt. Olika läsprojekt ger eleven inblick i böckernas värld och de oändliga äventyr som väntar där.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan och i våra små grupper får varje elev det stöd den behöver.

 

Att växa och att utvecklas har många dimensioner. Att barnet ser och vet sina egna rättigheter är viktigt att lära ut, liksom att kunna sätta dessa rättigheter i ett större sammanhang. Eleverna får också träna sig på att stå upp för sina värderingar. De får också lära sig att respektera andras och vart de ska gå, om deras rättigheter kränks.

Att behandla alla med respekt, visa hänsyn och acceptera att vi är olika är annan viktig kunskap, inte minst för att förstå begreppet demokrati.

På Kokalite finns tydliga regler för allt detta. Dessa gäller genomgående för skola, förskoleklass och förskola.

 

Förskolan på kokalite

Allt lärande i skolan, förskoleklassen och på fritids utgår naturligtvis från läroplanen.  Elevernas egna tankar och idéer tas tillvara genom ett tematiskt arbetssätt där vi bygger broar till de viktiga kunskaperna läsa, skriva och räkna. Vår närhet till spännande natur gör att en del av undervisningen både i skolan och på fritids sker utomhus, där lek och lärande .

ment, där de utvecklar sina förmågor att ställa frågor och att reflektera. Vår närhet till spännande natur gör att en del av undervisningen sker utomhus, där lek och lärande .

Vårt nära samarbete mellan förskolan, förskoleklassen och årskurs ett, ger eleven en trygg bro in i skolgången. Det nära samarbetet mellan skola och fritids gör att samma pedagoger arbetar tillsammans med barnen, som skapar en trygghet.